Bostadsanpassning det nya postkodlotteriet

Bostadsanpassning – det nya postkodlotteriet?

Klyftorna växte även under 2020 – 2021

Bakgrund
Svensk Bostadsanpassnings årliga rapport syftar till att bevaka och följa upp händelseutvecklingen inom bostadsanpassning. Rapporten bygger på kommunstatistik från tillsynsmyndigheten Boverket. Utifrån Boverkets rådata har föreningen sammanställt ett material tillsammans med underlag från branschens företag, samt arbetsterapeuter som jobbar med intyg för bostadsanpassning.
I rapporten redovisas följande:

  • Redovisning av kommunernas uppdrag.
  • Kommunal statistik som inhämtas av Boverket.
  • Konsekvenserna i verkligheten.
  • Förslag på åtgärder för förbättring av Bostadsanpassning.
  • Fallstudier och nationell statistik.

Läs hela texten här (PDF)