Monthly Archives: januari 2022

Dom gällande rullstolsgarage i högsta förvaltningsdomstolen

Domen som över en natt försvårade livet för funktionsnedsatta Den 23:e december 2020 upphörde funktionsnedsattas tidigare självklara rätt till elfordon i form av elrullstolar, scootrar och permobiler som de fått förskrivna som hjälpmedel. Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) slog fast att de specialutvecklade rullstolsgarage som under närmare 25 års tid förvarat hjälpmedlen inte längre var berättigade till […]