Boverket presenterar på FKBO mötet

Boverket presenterar på FKBO mötet

Boverkets presentation på FKBO mötet innehåll många glädjande förtydligande som gagnar den sökande av bostadsanpassning. Boverket slår bland annat fast att en sökande inte ska behöva prestera flera offerter till kommunen i sin ansökan. Det räcker med en offert eller till och med ingen alls om det är sådant som kommunen har kännedom om vad det rimligen ska kosta.

Många bostadsanpassningar är likartade och därmed ska kommunen enkelt kunna bedöma skälig kostnad. Kommunen har också en långtgående serviceskyldighet till den sökande. Här är det viktigt att kommunen är lyhörd vid handläggningen och när en sökande behöver hjälp ska kommunen erbjuda den hjälpen.

Det fanns många positiva förtydligande från Boverket och här kan ni ta del av den presentationen.

Ladda ner presentation