Category Archives: Nyheter

Byte badkar till dusch

Byte badkar till dusch. Trots mångårig praxis, och trots det tydliga ställningstagandet att den sökande skulle sättas i centrum har alltså frågan alltför ofta kommit att handla om byggnadstekniska brister och eftersatt underhåll. Byggnaden och bygglagstiftningen har i visst praktiserande helt enkelt getts företräde i förhållande till individen. Läs hela texten här (PDF)

Boverket ska utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag och att analysera hur den har påverkat utvecklingen av bidraget. Anledningen är bland annat att antalet ansökningar har minskat sedan 2015.   https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/boverket-ska-utvardera-lagen-om-bostadsanpassningsbidrag/

Öppet brev till Jämlikhets- och Bostadsminister Märta Stenevi

Med anledning av interpellation 717 och efterföljande debatt vänder sig Branschföreningen Svensk Bostadsanpassning nu direkt till Jämställdhets- och Bostadsministern. Efter att tagit del av debatten gällande Interpellation 716 samt 717 som båda skulle ha besvarats av Socialminister Lena Hallengren måste vi konstatera att dessa synnerligen angelägna frågor ”försvann på vägen”. Främst tänker vi då på […]

Öppet brev till Socialminister Lena Hallengren

Med anledning av interpellation 716 och efterföljande debatt vänder sig Branschföreningen Svensk Bostadsanpassning nu direkt till Socialministern. Efter att tagit del av debatten gällande Interpellation 716 samt 717 som båda besvarades av Socialministern är vår uppfattning att trots att ämnet tidigare debatterats så saknas uppenbarligen fortfarande sakkunskap gällande problemställningen. Människor lider och stängs inne p.g.a. […]

Boverkets hantering av lagen om bostadsanpassningsbidrag, Interpellation

Bostadsanpassning – En svår fråga för regeringen! Frågor gällande Lagen om Bostadsanpassning anses tydligen som svåra att besvara då kommande Interpellationsdebatt gällande Boverkets hantering av bostadsanpassning, senareläggs och överförs till Socialdepartementet.Trots att frågorna tydligt har ställts direkt till ansvarig Jämställdhets– och Bostadsminister Märta Stenevi väljer departementet att i stället låta Socialminister Lena Hallengren besvara frågorna. […]