Category Archives: Övrigt

Rullstolsgarage – Interpellation 2020/21:293 av Lars Beckman (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S) De som har en funktionsvariation och behöver samhällets stöd har haft en svår och tuff tid sedan 2014. Tusentals personer har förlorat sin personliga assistans enligt LSS, och tusentals ytterligare kommer enligt regeringens egen budget och prognos att mista den värdefulla och för många livsavgörande insatsen. Interpellation 2020/21:293 av Lars […]

Skriftlig fråga 2020/21:839 av Lars Beckman (M) till Socialminister Lena Hallengren (S)

till Socialminister Lena Hallengren (S) De som har en funktionsvariation och behöver samhällets stöd har haft en svår och tuff tid sedan 2014. Tusentals personer har förlorat sin personliga assistans enligt LSS, och tusentals ytterligare kommer enligt regeringens egen budget och prognos att mista den värdefulla och för många livsavgörande insatsen. Skriftlig fråga 2020/21:839 av […]