Monthly Archives: juni 2021

Öppet brev till Jämlikhets- och Bostadsminister Märta Stenevi

Med anledning av interpellation 717 och efterföljande debatt vänder sig Branschföreningen Svensk Bostadsanpassning nu direkt till Jämställdhets- och Bostadsministern. Efter att tagit del av debatten gällande Interpellation 716 samt 717 som båda skulle ha besvarats av Socialminister Lena Hallengren måste vi konstatera att dessa synnerligen angelägna frågor ”försvann på vägen”. Främst tänker vi då på […]

Öppet brev till Socialminister Lena Hallengren

Med anledning av interpellation 716 och efterföljande debatt vänder sig Branschföreningen Svensk Bostadsanpassning nu direkt till Socialministern. Efter att tagit del av debatten gällande Interpellation 716 samt 717 som båda besvarades av Socialministern är vår uppfattning att trots att ämnet tidigare debatterats så saknas uppenbarligen fortfarande sakkunskap gällande problemställningen. Människor lider och stängs inne p.g.a. […]