Monthly Archives: december 2020

Tommy flyttade mellan regionerna – riskerar mista sin elrullstol

Tommy Ericsson i Bodås utanför Torsåker är direkt beroende av sin elrullstol för att komma någonstans. När han flyttade över regiongränsen från Dalarna till Gävleborg och Hofors kommun så började problemen. Nu riskerar han att bli av med sin rullstol. – Den lilla människan har väldigt svårt att få rätt mot den stora kommunen, säger […]

Därför är äldre överrepresenterade i dödsbränder

En lucka i lagen bidrar till att äldre människor dör i bränder. Trots att det finns åtgärder som hade kunnat rädda deras liv. Det avslöjar Kalla Fakta. Och en landets ledande experter inom brandskydd kräver nu en skärpning av lagen. TV4 Nyheterna, 15 december 2020 – Därför är äldre överrepresenterade i dödsbränder, https://www.tv4play.se/program/nyheterna/d%C3%A4rf%C3%B6r-%C3%A4r-%C3%A4ldre-%C3%B6verrepresenterade-i-d%C3%B6dsbr%C3%A4nder/13309742

Brandens första offer

Äldre personer är överrepresenterade i brandrelaterade olyckor men vem bär egentligen ansvaret för deras säkerhet? Kalla faktas utredning visar att myndigheter varit medvetna om vissa riskgrupper utan att sätta in åtgärder som hade kunnat räddat liv. Kalla fakta, 15 december 2020 – Brandens första offer, https://www.tv4play.se/program/kalla-fakta/del-6-brandens-f%C3%B6rsta-offer-s%C3%A4song-2020/12516328

22-åriga William Österberg Berglund skulle behöva dörröppningsautomatik i sin hissdörr

Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Kjell Helling (L) har faktiskt sådan dörrautomatik i sin egen bostadsrättsförening. Gävle hör enligt Boverket till de kommuner som satsar minst på bostadsanpassningsbidrag.  Gävle betalar ut 36 kronor per invånare och år vilket är mycket mindre än i både länets övriga kommuner och i andra lika stora kommuner runt om i landet. […]

Skriftlig fråga 2020/21:839 av Lars Beckman (M) till Socialminister Lena Hallengren (S)

till Socialminister Lena Hallengren (S) De som har en funktionsvariation och behöver samhällets stöd har haft en svår och tuff tid sedan 2014. Tusentals personer har förlorat sin personliga assistans enligt LSS, och tusentals ytterligare kommer enligt regeringens egen budget och prognos att mista den värdefulla och för många livsavgörande insatsen. Skriftlig fråga 2020/21:839 av […]