Monthly Archives: maj 2021

Boverkets hantering av lagen om bostadsanpassningsbidrag, Interpellation

Bostadsanpassning – En svår fråga för regeringen! Frågor gällande Lagen om Bostadsanpassning anses tydligen som svåra att besvara då kommande Interpellationsdebatt gällande Boverkets hantering av bostadsanpassning, senareläggs och överförs till Socialdepartementet.Trots att frågorna tydligt har ställts direkt till ansvarig Jämställdhets– och Bostadsminister Märta Stenevi väljer departementet att i stället låta Socialminister Lena Hallengren besvara frågorna. […]