Author Archives: Anna Westbeck

Bostadsanpassning det nya postkodlotteriet

Bostadsanpassning – det nya postkodlotteriet? Klyftorna växte även under 2020 – 2021 Bakgrund Svensk Bostadsanpassnings årliga rapport syftar till att bevaka och följa upp händelseutvecklingen inom bostadsanpassning. Rapporten bygger på kommunstatistik från tillsynsmyndigheten Boverket. Utifrån Boverkets rådata har föreningen sammanställt ett material tillsammans med underlag från branschens företag, samt arbetsterapeuter som jobbar med intyg för […]

Byte badkar till dusch

Byte badkar till dusch. Trots mångårig praxis, och trots det tydliga ställningstagandet att den sökande skulle sättas i centrum har alltså frågan alltför ofta kommit att handla om byggnadstekniska brister och eftersatt underhåll. Byggnaden och bygglagstiftningen har i visst praktiserande helt enkelt getts företräde i förhållande till individen. Läs hela texten här (PDF)

Boverket presenterar på FKBO mötet

Boverket presenterar på FKBO mötet Boverkets presentation på FKBO mötet innehåll många glädjande förtydligande som gagnar den sökande av bostadsanpassning. Boverket slår bland annat fast att en sökande inte ska behöva prestera flera offerter till kommunen i sin ansökan. Det räcker med en offert eller till och med ingen alls om det är sådant som […]

Dom gällande rullstolsgarage i högsta förvaltningsdomstolen

Domen som över en natt försvårade livet för funktionsnedsatta Den 23:e december 2020 upphörde funktionsnedsattas tidigare självklara rätt till elfordon i form av elrullstolar, scootrar och permobiler som de fått förskrivna som hjälpmedel. Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) slog fast att de specialutvecklade rullstolsgarage som under närmare 25 års tid förvarat hjälpmedlen inte längre var berättigade till […]

Boverket ska utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag och att analysera hur den har påverkat utvecklingen av bidraget. Anledningen är bland annat att antalet ansökningar har minskat sedan 2015.   https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/boverket-ska-utvardera-lagen-om-bostadsanpassningsbidrag/