22-åriga William Österberg Berglund skulle behöva dörröppningsautomatik i sin hissdörr

Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Kjell Helling (L) har faktiskt sådan dörrautomatik i sin egen bostadsrättsförening. Gävle hör enligt Boverket till de kommuner som satsar minst på bostadsanpassningsbidrag.  Gävle betalar ut 36 kronor per invånare och år vilket är mycket mindre än i både länets övriga kommuner och i andra lika stora kommuner runt om i landet.

”Bidragen borde bero på den skada man har, inte på vilken kommun man bor i”, säger William Österberg Berglund som behöver rullstolsanpassa sin nya lägenhet.

Sveriges Radio P4 Gävleborg, 4 december 2020 – Bostadsanpassning för funktionsnedsatta är ingen självklarhet i Gävle, https://sverigesradio.se/artikel/7615456