Skriftlig fråga 2020/21:839 av Lars Beckman (M) till Socialminister Lena Hallengren (S)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

De som har en funktionsvariation och behöver samhällets stöd har haft en svår och tuff tid sedan 2014. Tusentals personer har förlorat sin personliga assistans enligt LSS, och tusentals ytterligare kommer enligt regeringens egen budget och prognos att mista den värdefulla och för många livsavgörande insatsen.

Skriftlig fråga 2020/21:839 av Lars Beckman (M) till Socialminister Lena Hallengren (S), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/rullstolsgarage_H811839

Även den som är i behov av en bil som är anpassad har fått se stora försämringar då bilstödet i princip har halverats de senaste åren. Nu kommer det ny statistik om bostadsanpassningsbidraget där det framkommer att även kostnaderna för bostadsanpassningsbidraget har minskat kraftigt i Sverige trots en växande befolkning. (Källa: Funktionshinderpolitik, nr 4.)

En sådan anpassning är ett så kallat rullstolsgarage. Det har historiskt fungerat så att regionerna tillhandhåller permobil medan kommunerna säkerställer att det finns ett rullstolsgarage, som en bostadsanpassning. Nu visar det sig att kommunerna har omtolkat lagen så att ett rullstolsgarage inte ska räknas som fast egendom utan som lös egendom, och då beviljar kommunen helt enkelt det inte. Kan en individ inte visa regionen att man kan förvara en permobil säkert så kommer individen inte att få en permobil. Regionerna har ingen skyldighet att tillhandahålla rullstolsgarage med dagens lagstiftning.

Konsekvensen blir då för en man boende i västra Gästrikland med palliativ vård att Region Gävleborg säger att man avser att ta tillbaka mannens permobil om han inte säkerställer att han har ett rullstolsgarage att förvara den i. Kommunen han bor i vägrar dock att bevilja det som en bostadsanpassning. Om mannen hade råd skulle han då möjligtvis kunna köpa ett rullstolsgarage själv, till en kostnad av 50 000 kronor, men i hans och många andras fall saknas de ekonomiska möjligheterna.

Personer har alltså rätt att få låna en permobil för att klara av sitt vardagsliv men förhindras på grund av rådande tolkningar av lagen för bostadsanpassning. För den enskilde har det förstås mycket stor betydelse att man får möjlighet till både permobil och rullstolsgarage.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att säkerställa att personer har tillgång till rullstolsgarage och att de därmed med hjälp av sin permobil kan leva ett mobilt liv som alla andra?