Dom gällande rullstolsgarage i högsta förvaltningsdomstolen

Domen som över en natt försvårade livet för funktionsnedsatta

Den 23:e december 2020 upphörde funktionsnedsattas tidigare självklara rätt till elfordon i form av elrullstolar, scootrar och permobiler som de fått förskrivna som hjälpmedel. Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) slog fast att de specialutvecklade rullstolsgarage som under närmare 25 års tid förvarat hjälpmedlen inte längre var berättigade till bidrag enligt lagen om bostadsanpassning.

Den omedelbara följden blev att Hjälpmedelscentraler inte längre lämnade ut de elfordon som förskrivits, då fordonen kräver låsbar och frostfri förvaring med laddningsmöjlighet.

Genom ett mycket tveksamt agerande från berörda Myndigheter sitter funktionsnedsatta nu instängda i sina hem helt utan möjlighet till delaktighet i samhället utanför de egna väggarna.

De sociala konsekvenserna av den nya lagtolkningen strider direkt mot lagstiftningen och dess propositions politiska syfte och är direkt diskriminerande mot Sveriges kanske allra mest utsatta samhällsgrupp: funktionsnedsatta.

Nuvarande situation strider mot såväl gällande funktionshinderspolitik som FN-konventionen för rätten för människor med funktionsnedsättning.

Berörda myndigheters val av bokstavstolkning utifrån domstolarnas bedömningar istället för en i sammanhanget självklar intentionstolkning ger förödande konsekvenser. Det syfte och bakomliggande orsaker till nuvarande lagstiftning som fanns inför riksdagens beslut har helt tappats bort på vägen.

Nu sitter vi med en bostadsanpassning i fritt fall med minskade bidrag och ansökningar, där det enda som ökar är avslag på inlämnade ansökningar. På toppen av det har tillsynsmyndigheten i och med domen nu även aktivt medverkat till nedskärning av Bostadsanpassningens omfattning.