Ingen lösning i sikte när hyresgäster stängs in

Hyresgäster i behov av el-rullstol riskerar att bli utan sitt hjälpmedel. Detta sedan kommuner runt om i landet kommit på att de kan spara pengar genom att inte bevilja bostadsanpassningsbidrag till garage. Örebro kommun och region Örebro ligger sedan i somras i konflikt om hur varmt permobiler och el-rullstolar egentligen behöver stå. Och om vems ansvaret är att lösa situationen. Under tiden blir hyresgäster instängda i sina lägenheter när de inte får ut sina hjälpmedel eller tvingas betala garagen på egen hand.

Hem & Hyra, 23 april 2018 – Ingen lösning i sikte när hyresgäster stängs in, https://www.hemhyra.se/nyheter/ingen-losning-sikte-nar-hyresgaster-stangs/

Sedan Hem & Hyra skrev om konflikten första gången i somras har kvarnhjulet inte rört sig nämnvärt. Örebro kommun slutade betala ut bostadsanpassningsbidrag till garaget som rullstolarna tidigare stått i eftersom de anser att de klarar ner till minus 20 grader. På sin sida har de flera domar i förvaltningsrätten.
Hjälpmedelscentralen vid region Örebro kräver å sin sida med hänvisning till leverantörernas krav, att rullstolarna förvaras i fem plusgrader, annars lämnar de inte ut hjälpmedlet. Det här innebär att hyresgäster, som oftare saknar uppvärmt extra utrymme, nekas den el-rullstol eller permobil de egentligen har rätt till. De riskerar därmed att bli instängda i lägenheten.

För medan hjälpmedelscentralen endast lånar ut sina rullstolar till brukarna, tvingas kommuner enligt lag skänka bort bostadsanpassningsbidraget som betalar garagen. Ett varmgarage kostar runt 75 000 kronor i nypris.
På så sätt kan den som inte längre behöver sitt garage, sälja det och därmed tjäna pengar på ett kommunalt bidrag finansierat av skattemedel. Det är detta som Örebro kommun vill få stopp för.
– Personen kanske har el-skotern i sex månader och lämnar sedan tillbaka den till landstinget och säljer garaget på Blocket. Jag har försökt ta upp det med landstinget flera gånger, men man vill inte höra på det örat, säger Ewa Salomonsson som är gruppchef på Örebro kommun och har hand om bostadsanpassningsbidrag.

Hyresgästen Carina Johansson beviljades en el-rullstol förra våren men kunde inte få ut den eftersom hon nekades garage.
– Jag tycker att de måste komma överens om det här sinsemellan – innan de börjar använda oss som slagträ, säger hon.
Genom en insamling på Facebook lyckades dock vänner till Carina samla ihop pengar så hon kunde köpa ett eget begagnat garage på Blocket – den försäljning som kommunen vill sätta stopp för.
I varmgaraget laddas batterierna bättre så att räckvidden blir större.
Carina Johansson är inte ensam om att tvingas välja mellan att inte få ut el-rullstolen eller betala garaget med egna pengar. Minst nio personer bara i Örebro kommun har sedan i våras nekats bostadsanpassningsbidrag för varmgarage. Hem & Hyra har haft kontakt med tre av dem, men endast för Carina Johansson har situationen löst sig genom insamlingen.
Man kan, liksom Carina Johansson, tycka att det här är en fråga som kommuner och regioner borde kunna lösa innan de använder funktionsnedsatta personer som spelbrickor. Just nu pågår diskussioner mellan region Örebro och Örebro kommun kring hur problemet ska lösas.

Hur kommer det sig att ni inte först redde ut detta och hittade en lösning innan ni tog beslutet att dra in bidraget?
– Jag tror det beror på att vi är vana att följa de stuprör vi brukar – liksom regionen gör det på sin kant. Och den här gången hamnade personer i kläm och det är frustrerande. Andra gånger när vi tagit beslut så funkar det, men inte den här gången. Och jag har sagt att vi från politiken skulle lösa det här – men det var tuffare än jag kunde tro, säger Per-Åke Sörman, C, som är kommunalråd med huvudansvar för programnämnd social välfärd i Örebro kommun.
Per-Åke Sörman berättar om flera tänkta lösningar som man arbetat med, men varje gång upptäckt att de på något sätt bryter mot någon annan del av lagen.

Varför kan ni inte gå tillbaka till hur det var innan, tills ni har hittat en lösning?
– Det kan jag inte svara på, det måste en tjänsteman svara på. Men man behöver hitta ett sätt att lösa det här som fungerar för framtiden. Vi behöver hitta en konsensuslösning där både regionen och kommunen är både vinnare och förlorare i det här – men där individen är den riktiga vinnaren som har rätten att få den hjälp de fått ett beslut på.
Vad skulle du vilja säga till dem som inte kommer ut på grund av att de inte får ut sitt hjälpmedel?
– Att det är skit! Det handlar om att individen har rätt att leva ett liv så nära oss andra som det bara går. Så när två myndigheter inte kan lösa en fråga är det inte bra. Men jag tycker också att du ska ställa dessa frågor till politiker i region Örebro. I kommunen upplever att vi att vi gjort vad vi har kunnat och nu behöver regionen kliva fram. De behöver också försöka, säger han.

Karin Sundin, S, är regionråd i region Örebro med ansvar för hälso- och sjukvård.
– Det är olyckligt att Per-Åke Sörman skjuter över frågan på regionen. Det här handlar om en bostadsanpassning och det är ett kommunalt ansvar. Sen förstår jag att frågan har blivit besvärlig för flera kommuner runt om i hela landet. Men man kan inte säga ”det där får regionen lösa”. Vi kan ju inte ta över ett ansvar och därmed också stora kostnader. Den här frågan behöver vi lösa. Men om inte kommunen är beredd att göra det så behöver vi lösa den gemensamt mellan alla tolv kommuner. Men man kan inte säga att ”det där tycker vi är för dyrt så det får regionen ska lösa”, säger hon.
Kommunen menar att det bara är för er att sänka temperaturkravet och hänvisar till domar i förvaltningsrätten.
– Fast, det är inte så enkelt. Våra leverantörer säger fem plusgrader för att garantierna ska gälla. Lever vi inte upp till det kan vi inte ställa krav på leverantören om något med de här maskinerna inte fungerar. Och kostar varje rullstol mellan 25-30 000 kronor och vi har 1 500 rullstolar ute i länet så förstår vem som helst att det blir det jättemycket pengar för oss. Det är väldigt lätt att säga – det här borde regionen lösa – men då får vi faktiskt se till att får fram en samsyn hur det ska skötas i hela länet.

Det är inte bara i Örebro län som regionen och kommunerna har skild syn på hur varmt el-rullstolar och permobiler behöver stå. Även i länen Gävleborg, Värmland och Sörmland uppger hjälpmedelscentralerna att kommunerna börjat ha en hårdare syn på temperaturkravet.
I Västmanland och Uppsala är problemen ännu små.
– Det har hänt att någon ytterkommun krånglat eller ifrågasatt, men det har räckt med att vi påtalat vad som kan hända med el-rullstolen när den inte förvaras rätt. För laddas de i minusgrader blir de inte fullt uppladdade och då kan el-rullstolen stanna. Om jag inte missminner mig inträffade ett dödsfall på grund av det, säger Anders Thunberg som är hjälpmedelsingenjör i Uppsala län.
Men. Det finns de som löst konflikten innan den ens uppstått. I Dalarna till exempel. Här behövde det aldrig gå så långt att funktionsnedsatta blev gisslan i ett politiskt spel om pengar och temperaturer. Här har i stället de 15 kommunerna i länet kommit överens med region Dalarna (tidigare landstinget) om vilka regler som ska gälla. På så sätt skiljer det sig inte mellan invånarna beroende på i vilken kommun man råkar bo – eller om man är hyresgäst eller villaägare.

Karin Sundin, region Örebro, är inne på en liknande tanke:
– En lösning skulle kunna vara att länets tolv kommuner kommer överens om att det ska vara regionen som tillhandahåller garagen. Då behöver vi komma överens om det tillsammans och göra en skatteväxling. För i dag är det ett kommunalt ansvar. Vi kan inte bara ta över kommunala uppgifter och kostnader från en kommun – det blir galet.
I de län där man inte kommit överens gemensamt har det enligt Boverket visat sig att när en kommun i en region börjar ändra på reglerna så följer andra kommuner efter. I Örebro län har Lekeberg och Karlskoga redan visat intresse för Örebros tolkning.