Kommunen får bakläxa – 93-årig nekad bostadsbidrag

Hon har svårt att gå och hålla balansen. Men när den 93-åriga kvinnan sökte bidrag till en trapphiss sa kommunen nej. Nu får samhällsbyggnadsnämnden bakläxa på sitt beslut.

Mitt i Vallentuna, 17 mars 2020 – Kommunen får bakläxa, 93-årig kvinna nekad bostadsbidrag, https://www.mitti.se/nyheter/kommunen-far-baklaxa-93-arig-nekad-bostadsbidrag/lmtcq!8196519/

Den 93-åriga kvinnan bor i ett radhus där sovrum, vardagsrum, kök och en liten toalett ligger på bottenvåningen och badrummet finns en trappa upp. Hon går ostadigt och måste hålla i sig med båda händerna för att inte ramla.

Om hon ska uppför trappan blir hon hon inte bara andfådd utan mycket trött och ska hon nedför är risken stor att hon faller.

Fallrisk

Därför ansökte hon hos kommunen om så kallat bostadsanpassningsbidrag. Dels för en ramp fram till ytterdörren, dels för en så kallad stolhiss för att lättare komma upp på övervåningen. En arbetsterapeut intygade hennes behov och hemtjänsten att fallrisken är stor.

Samhällsbyggnadsnämnden gick med på att betala bidrag för rampen. Men hissen sa de nej till eftersom de anser att det mesta kvinnan behöver finns på nedervåningen. Nämnden hänvisar också till att hon trots allt kan gå i trappan även om hon blir trött och andfådd. De tycker inte att arbetsterapeutens intyg visar att hon behöver hissen.

Leva självständigt

Kvinnan överklagade och nu får hon rätt. Förvaltningsrätten påminner om att syftet med bidraget är att den som har funktionsnedsättning ”så långt som möjligt ska kunna använda sin bostad som alla andra och självständigt kunna tillgodose sina grundläggande och vardagliga behov”. Därmed blir stolhissen nödvändig.

Domstolen river nu upp kommunens beslut eftersom det inte fanns fog för att neka kvinnan bidrag. Nu skickas ärendet tillbaka för ny handläggning i Vallentuna.